Vanzare si asistenta de produse pentru manipularea si tratarea apei - Electropompe - Pompe submersibile - Circulatoare - Inverter - Presscontrol - Dedurizatoare - Accesorii

ItalianoEnglishDeutscheRomanesc
I nostri prodotti

Area Utenti

Cerca prodotto o marchio :
Abonatul este informat că Decretul legislativ nr.196 / 2003 prevede protecția persoanelor și a altor subiecte privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 
Conform legilor indicate, acest tratament se va baza pe principiile corectitudinii, legalității și transparenței care protejează intimitatea și drepturile abonatului.
Următoarele informații sunt furnizate în conformitate cu articolul 13 din Decretul legislativ nr. 196/2003.
1. Scopurile și metodele de prelucrare a datelor
Tratamentul pe care intenționăm să-l realizăm:
a) are ca scop încheierea, gestionarea și executarea contractelor de furnizare a bunurilor sau serviciilor solicitate; să organizeze, să gestioneze și să execute prestarea de servicii; să îndeplinească obligațiile legale sau alte obligații impuse de autoritățile competente;
b) se va desfășura în următoarele moduri: computerizată / manuală;
c) cu excepția cazului în care este strict necesar pentru executarea corectă a contractului de furnizare, datele nu vor fi comunicate altor subiecți, dacă nu se solicită în mod expres consimțământul acestora.
2. Natura colectării datelor și consecințele neîndeplinirii datelor. Vă informăm de asemenea că comunicarea datelor este esențială, dar nu obligatorie, iar orice refuz nu are nicio consecință, dar poate duce la neîndeplinirea la timp a obligațiilor asumate de Enterprise pentru furnizarea serviciului solicitat de dvs.
3. Comunicarea și diseminarea datelor
Datele dvs. personale NUMAI în scopul executării contractului și NUMAI în scopurile indicate mai sus, pot fi divulgate: - tuturor persoanelor fizice și juridice (juridice, administrative, fiscale, firme de audit) în cazul în care comunicarea este necesară pentru scopurile descrise mai sus: - băncilor pentru gestionarea încasărilor și plăților; - companiilor de factoring sau de recuperare a creditelor; - angajaților și angajaților noștri special desemnați și în limitele atribuțiilor lor. În aceleași scopuri, dacă este necesar, datele pot fi transferate în afara teritoriului național. Datele colectate nu vor fi difuzate decât dacă se solicită consimțământul în mod explicit.
4. Drepturile părții interesate
În orice moment, vă puteți exercita drepturile asupra operatorului de date în conformitate cu articolul 7 din Decretul legislativ n. 196/2003, pe care îl cităm, pentru confortul dvs., în cele ce urmează:
Art. 7 Dreptul de acces la datele cu caracter personal și alte drepturi
1. Partea interesată are dreptul să obțină confirmarea existenței sau nu a datelor cu caracter personal care o privesc, chiar dacă nu sunt încă înregistrate, și comunicarea lor în formă inteligibilă.
2. Partea interesată are dreptul de a obține indicația:
a) de origine a datelor cu caracter personal;
b) scopurile și metodele de prelucrare;
c) logica aplicată în cazul tratamentului efectuat cu ajutorul instrumentelor electronice;
d) detaliile de identificare ale deținătorului, ale reprezentantului responsabil și ale reprezentantului desemnat conform art. 5 alin. 2;
e) a subiecților sau categoriilor de subiecți cărora le pot fi comunicate datele cu caracter personal sau care pot afla despre ele ca reprezentanți desemnați pe teritoriul statului, pe administratori sau pe agenți.
3. Partea interesată are dreptul să obțină:
a) actualizarea, rectificarea sau, atunci când este interesată, integrarea datelor;
b) anularea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate ilegal, inclusiv a datelor a căror păstrare nu este necesară în scopurile pentru care datele au fost colectate sau prelucrate ulterior;
c) atestarea că operațiunile menționate în litere
a) și b) au fost aduse în atenția, de asemenea, în ceea ce privește conținutul lor, a celor cărora datele au fost comunicate sau distribuite, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibilă sau implică utilizarea unor mijloace vădit disproporționat drept protejat.
4. Partea interesată are dreptul de a se opune, în totalitate sau parțial:
(a) pe motive legitime, la prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc, chiar dacă acestea sunt relevante pentru scopul colectării;
b) prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul de a trimite materiale publicitare sau de vânzări directe sau pentru efectuarea unor studii de piață sau commerciale.I de comunicare a drepturilor în conformitate cu articolul 7 sunt exercitate de a face o cerere la proprietarul sau administratorul, de asemenea, printr-un agent, care va fi recunoscut fără o cerere ritardo.La la proprietarul sau administratorul poate fi, de asemenea, trimise prin poștă, fax sau e-mail la adresele publicate pe site-ul nostru http : //www.nebu.it sau la adresa sediului social.
5. Controlul de date
Controlorul de date este ELETTROMEK al Germanò Antonino, Cod de înregistrare fiscală 01885690832 Via C. Colombo 98066 PATTI (ME) - e-mail info@pippohydro.com
 
FORMULAR DE CONSIMTAMANT Obtinute informațiile de mai sus, făcute conform art. 13 din Decretul Legislativ 196/2003, consimt la prelucrarea datelor mele, asa cum am descris mai sus.